Psychoterapie


Jsem připravena pomoci vám v různých životních situacích. Ať už hledáte poradenství pro svůj další osobní a profesní rozvoj či terapii v náročných životních situacích nebo pomoc při psychosomatických onemocněních, jste na správném místě.

Vyzkoušeli jste už všechno a přesto si stále nevíte rady se svými problémy? Hledáte pomoc psychologa?

Nabízím krátkou, rychlou a účinnou terapii zaměřenou na řešení. Zastávám názor, že na každý problém existuje řešení, stačí ho pouze najít...

"Dělej víc toho, co funguje. Zjistíš- li, že to nefunguje, dělej něco jiného"

Steve de Shazer

 

 

Obrací se na mě klienti, kteří se nachází v tíživé životní situaci, prožili nebo prožívají emoční trauma či mají psychické nebo psychosomatické obtíže různého druhu. 

Cílem je účinná terapie během minimálního počtu sezení. Doba individuální konzultace je 50 min, v závislosti na individuální zakázce je možné sezení prodloužit. Párová a rodinná terapie se pohybuje v rozsahu 70 min.  Počet sezení a tedy i délka terapie je ryze individuální. Naše zkušenost je taková, že pro účinnou pomoc není třeba mnoha zdlouhavých sezení v případě, že je klient aktivní a pracuje na společně dohodnutých úkolech. Poté již získává know- how jak dále samostatně bez pomoci psychologa pracovat na svém osobnostním rozvoji. Konzultace probíhají v příjemném prostředí na bázi důvěry a diskrétnosti. Během terapie v rámci procesu odstraňování vašich obtíží můžete prožít nejrůznější druhy transových stavů, relaxace a uvolnění.

Při své práci využívám mnohé terapeutické účinné techniky, mezi které patří hypnóza, autogenní trénink či psychodrama. 

Aby byla terapie účinná, má svá pravidla, ve kterých je psycholog vyškolen. Veškerá sdělení jsou důvěrná a odborník je vázán mlčenlivostí.